OHNIVÝ ŽENSKÝ ARCHETYP: KRÁLOVNA OHNĚ – ČARODĚJKA

ÚRYVEK Z MÉ KNIHY "POZITIVNÍ ARCHETYPY PRO ŽENY" Z r. 2018

ARCHETYPY MÝTICKÉ, FILMOVÉ, SOUČASNÉ I HISTORICKÉ – VČETNĚ MELUZÍNY NEBO NAPROSTO JEDINEČNÉ MATYLDY TOSKÁNSKÉ, KTERÁ JE HLAVNÍ POSTAVOU JEDNOHO Z DÍLŮ KNIH ŘADY MARIE MAGDALENA OD KATHLEEN McGOWANOVÉ

JAK SE NAPOJIT NA KRÁLOVNU OHNĚ, KDY JI ZVOLIT JAKO SVŮJ ARCHETYP, JAK SE OBLÉKAT JAKO KRÁLOVNA OHNĚ ATD.

Žena je něžnější jako květ, ale tvrdší jako kámen. (Ch.Baudelaire)

Ženské archetypy živlu ohně: Čarodějka, Vědma, Kněžka, Médium, Aktivistka

Kdy zvolit archetyp Královny ohně: chcete-li být svůdná, neodolatelná, oslnivá, uhrančivá, fascinující, charismatická, přesvědčivá, nadšená, spontánní, plná energie a mimořádně aktivní; stát se nejdravější bojovnicí ze všech živlových Královen; mířit neustále vzhůru a pohybovat se rychle kupředu; prosadit svou vůli a být úspěšná; zazářit, zvítězit a vyniknout; inspirovat jiné svými myšlenkami; užívat si extatický život plný vášně pro vše, co právě děláte; prožívat vášeň jako cosi vznešeného; navázat dech beroucí vztah bez ohlížení se na konvence, budoucnost či minulost; mít v sobě stále planoucí oheň; dostat všechno, co chcete; být cílevědomá, nezastavitelná a vždy připravená k činu; si užívat naplno svou samostatnost a soběstačnost; být zajímavou bytostí se zdravým sebevědomím, která je muži nadevše milována; mít dostatek entuziasmu a zanícení pro záležitosti, za kterými se skrývají vyšší ideály; zůstat ve spojení s přírodou; dokázat se bez váhání rozloučit se vším, co se přežilo a co vám již neslouží; nastoupit „ženskou hrdinskou pouť“; mít odvahu kráčet vlastní cestou nehledě na podmínky vnějšího světa; být tak trochu buřičkou; nebát se dobrodružství jakéhokoli druhu; vidět do duše druhých lidí a dokázat je dokonale prokouknout.

Anebo toužíte-li po tom, být jako některá z následujících mýtických nebo historických představitelek živlu ohně a archetypu Čarodějky; žít jako ona, mít co ona, vládnout jejími talenty a dovednostmi; přijmout ji za svůj vzor:

Freya, severská bohyně lásky, slasti, milostných kouzel a krásy, také však války a hojnosti, kněžka bohů ovládající magii, rychlá tak, že její sokolí roucho ji může v mihu proměnit v ptáka.

Výbušná havajská bohyně sopek, ohně a životní energie Pele.

Hekaté, antická bohyně z rodu Titánů, vládkyně proměn a tajemných sil, Luny a podsvětí; ochránkyně porodů, mládeže, cest a křižovatek; předobraz a učitelka čarodějek.

Nymfa Calypsó, která nejdřív zachránila, a pak na sedm let kouzly zadržela na svém ostrově Odyssea při jeho plavbě z dobyté Troje do rodné Ithaky.

Maeve, keltská bohyně čarodějnictví, kouzel a bylinářství, nespoutaná, svobodná, krásná, mámivá, sexuálně velice přitažlivá. Měla na starosti nejenom všechny možné ženské potíže, nýbrž i ženské cykly, včetně menstruace, těhotenství, porodů a menopauzy.

Epona, „svatá královna“, nezkrotná a vášnivá galská bohyně koní a jezdectví, Velká Matka, jejíž obdobou byla na českém území bohyně Kotys.

Kotys, staroslovanská bohyně, urostlá, krásná, smyslná a divoká, pomáhala lidem dostat se z podzemí, pokud v něm zabloudili, přeháněla se krajinou za měsíčních nocí na svém bílém koni, vábila mladé muže a pak se vracela do své jeskyně na Kotýzu.

Jasnovidná, moudrá a kouzelná víla Meluzína, jedna ze tří dcer Présiny, víly a avalonské kněžky. Présina byla sestrou Morgany, tudíž též krále Artuše. Je považována za mýtickou zakladatelku dynastie francouzských králů Valois, křižáckého rodu Lusignan a rodu Lucemburků, z něhož pocházelo také několik českých králů. Dle legend byla Meluzína matkou deseti synů a jeden z nich, Renaud, se stal panovníkem českého království. Do českých zkazek a později zlidovělých příběhů se postoupně dostávala až od počátku patnáctého století. Nebyla slovanskou bohyní, jak se zvykne v poslední době mylně uvádět. Legendu o ní napsal Jan z Arrasu na objednávku vnuků Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny až v roce 1393. Šířit se u nás začala díky jednomu ze zadavatelů, markraběti Joštovi Lucemburskému. Báj s jejím příběhem je dlouhá, pro nás je důležité, že se následkem staré kletby a poté porušením slibu jejím manželem Raymondem proměnila v okřídleného draka, ohnivou bytost, která dodnes ochraňuje příslušníky rodů, jejichž je pramátí. Ve skutečnosti nepláče do komína, nýbrž tři dny před jejich úmrtím jim oznamuje, že je čeká odchod na onen svět, aby se na něj mohli důstojně připravit. Do své dramatické proměny v saň stihla v docela krátkém časovém úseku založit několik měst, hradů a klášterů a zúrodnit rozlehlé plochy půdy. Byla natolik činorodá, že každou ze staveb stihla zrealizovat vždy za jedinkou noc. Mnohé z těchto objektů stojí dodnes, a pokud navštívíte Francii, můžete si některé z nich prohlédnout: kromě hradu Lusignan, původně jednu z největších pevností ve francouzském království, třeba vesnici a hrad Melle; hrady Pons, La Rochelle, Saintes a Citardiere v Merventu; městečka a hrady Saint-Maixent a Parthenay; a také město s hradem Vouvant s tzv. Meluzíninou věží, do níž se měla uchylovat každou sobotu, kdy se během koupele měnila na položenu-polodraka, podle jiných verzí mořskou pannu. Není to celý výčet Meluzíniných stavebních aktivit, navzdory tomu trochu připomínají horečnatou „budovatelskou“ činnost jednoho z jejích potomků, našeho Karla IV. 

Vzdělaná, důvtipná, svůdná, vzpurná a vášnivá dvojnásobná královna Eleonóra Aquitánská pocházela z panovnického rodu, jenž byl na základě mýtů založen Meluzínou. Dokonce měla v držení některé hrady, které prý dala vystavět její legendární předchůdkyně. Se svým prvním chotěm francouzským vladařem Ludvíkem VII. se osobně účastnila křížové výpravy do Svaté země. Údajně měla mít v jejím průběhu poměr s básníkem Bernardem de Ventadourem, se svým strýcem Raimundem, a také se sultánem Paladinem. Na cestě zpátky do Evropy byla zajata piráty, osvobozena Normany. Nechala se rozvést a vzala si o 11 let mladšího Jindřicha II. Plantageneta, který se později stal anglickým králem. Eleonóra sama spravovala své provincie a hodně cestovala. Když se odmítla vrátit do Anglie po svém útěku do Francie kvůli aférce svého manžela, nechal ji přivést zpět svými vojáky a uvěznit. Ač strávila v zajetí dlouhá léta, svéhlavost a nezkrotnost si zachovala. Porodila 10 dětí, z toho dvě dcery v prvním manželství. Snad nejznámějším z osmi potomků z druhého manželského svazku byl Richard I. Lví srdce.          

Kněžna Libuše, která moudře vládla, navzdory tomu dosti pevnou rukou Ohnivé Královny. Umožnila založení (ačkoli mýtické) panovnické dynastie Přemyslovců; předpověděla založení Prahy a její slávy; podpořila Přemysla Oráče v postavení hradu na předpovězeném místě. Typické pro ni byli ženskost, důstojnost, vznešenost, schopnost předpovídat budoucnost a silná intuice.

Nejenom zakladatelka proslavených terasových zahrad, nýbrž i vynikající stratéžka a bojovnice Semiramis, v překladu „holubice“, byla však spíš orlicí. Tato výjimečné krásná a energická Ohnivá Královna vládla víc jak 40 let sama a velice úspěšně po smrti svého chotě, asyrského vládce Ninose. Založila opevněné město Babylón, vedla vítězné války s Médií, Egyptem, Libyí a Etiopií.      

Adéla Burgundská, významná středověká římská císařovna, temperamentní, odhodlaná, vzdělaná, sečtělá, mluvící čtyřmi jazyky. Byla matkou Emmy, jedné z manželek českého knížete Boleslava II. Její současník papež Silvestr II. nazval Adélu „matkou království“. Po smrti svého prvního chotě Lothara II. Italského dokázala právě s dcerou Emmou uniknout z přísně střeženého hradu Garda, na němž ji držel v zajetí ambiciózní Berengar z Ivrey. Vdala se pak po druhé za svého ochránce Otu I. Velikého, s nímž byla korunována v roce 962 na římskou císařovnu. Měla na něj velký vliv, zúčastnila se společně s ním italských vojenských tažení a pouštěla se do dalších vojenských i politických dobrodružství. Rádkyní svého syna, budoucího císaře Ottu II. zůstala i v jeho dospělosti, než se oženil s Theofano, stejně silnou osobností, jakou byla ona sama. Ustoupila před ní do pozadí, a když Theofano umřela, převzala navzdory svému vysokému věku regentskou vládu za svého vnuka Ottu III. Po dosažení Ottovi plnoletosti dožila svůj život v klášteře Selz, který sama založila.    

Matylda Toskánská, „Velká hraběnka“, nebo jinak „Velmi mocná paní“, jedna z žen považovaných za nositelku tajemství svatého Grálu a Maří Magdaleny, která vládla Lombardsku a Burgundsku a měla moc volit a dosazovat přes sto dvacet římských biskupů. Skrze svou matku byla potomkem Karla Velikého, vzoru to Karla IV. Dodnes je považována za moudrou rádkyni, vojenskou, finanční i diplomatickou podporovatelkou papežů Řehoře VII. (narozen ve města Sovana, původně etruským, s etruskou nekropolí), jeho nástupce Viktora III. a poté také Urbana II. Ve své kronice ji velice lichotivě zmiňuje dokonce i náš kronikář Kosmas, který byl takřka jejím současníkem. Postava Libuše v Kosmově pojetí vznikala pod silným vlivem historické postavy Matyldy Toskánské. Velice energická, na svou dobu nadmíru vzdělaná Matylda měla velet vojskům svého otce již jako mladá dívka. Mnohem později, v roce 1114, když došlo k povstání v Mantově, zažehnala jej pouhou svou přítomností. Vlivem historických okolností se octla přímo v „ohništi“ sporu mezi papežem Řehořem VII. a císařem Jindřichem IV. o investituru.

Tato výjimečná, vzdělaná, všestranná žena, byla velice hluboce věřící, na druhé straně zároveň věnovala velkou pozornost vědě. První věta napsána na jejím hrobě zní: "Tato žena válečnice vedla své oddíly tak jako kdysi Amazonka Penthesiela.“ Z její neohroženosti a bojovnosti, a také jejího zájmu o vědné obory bychom mohli usuzovat, že patří k archetypům vzdušných královen, avšak vzhledem ke své ohnivější, vytrvalé povaze a pravděpodobně intimnímu (ačkoli spekulativnímu) vztahu k papeži Řehořovi VII., patří přece jenom ke Královnám ohně.

Ještě poznámka, je dost možné, že Matylda Toskánská zanechala jakousi, byť vzdálenou, stopu i v Praze! Pravděpodobně totiž na žádost biskupa Jaromíra, bratra prvního českého krále Vratislava II., poslala své kameníky, aby se účastnili výzdoby západní krypty pod svatým Vítem na Pražském hradě! Jisté spojení je i mezi samotným Vratislavem II. a Matyldou. Ona stála na straně papeže Řehoře VII., Vratislav získal královskou korunu za svou věrnost od Řehořova protivníka, římskoněmeckého krále Jindřicha IV. V souvislosti s Jindřichem se stalo velice známým slovní spojení „cesta do Canossy“, což byl Matyldin hrad, na který se uchýlil papež a před nímž donutil Jindřicha stát tři dny pouze v rouše kajícníka, aby mu pak udělil rozhřešení.  

Dvě svůdné římské krasavice 10. Století, Theodora (jedno ze jmen, které se připisuje rovněž domnělé vzdělané papežce Janě z 9. století, uváděné Janem Husem jako „papežka Anežka“) a její dcera Marozia, byly milenkami několika papežů s velkou mocí. Dokonce některé papeže „nastolovaly“ na papežský stolec (třeba Sergia III., Anastázia III., Landa I., Jana X., Jana XI.). Marozia se stala matkou jednoho z nich, Jana XII., tetou a babičkou dalších.

Úspěšná a velká reformátorka, odvážná a odhodlaná carevna Kateřina Veliká, „Semiramida severu“, která samostatně vládla Rusku 34 let. Po smrti svého chotě, cara Petra III. se dostala na trůn zejména díky tzv. „Dámské revoluci“. Potlačila s pomocí generála Suvorovova rolnické povstání vedené Jemljanem Ivanovičem Pugačovem, který se vydával za zesnulého cara Petra III. Dopisovala si s  Voltairem, Charlesem Louisem Montesquieum, Denisem Diderotem, Jeanem le Rond d'Alembertem a dalšími osvícenými mysliteli. V tureckých válkách získala pro Rusko Krym a přístup k Černému moři. Získala nová území díky svárům kolem Polska. Spojila se v záležitostech souvisejících s rozpory s Anglií a Tureckem s Josefem II. Habsburským, synem Marie Terezie.

Ve filmu a v umění se s Královnou ohně můžete setkat v roli Tammy z „Po krk v extázi“; Lary Croft z „Lara Croft – Tomb Rider“; Barbarelly v podání Jane Fondové; Seliny Kyle - Catwoman z „Batman se vrací“ v podání Michelle Pfeifer; Danielle ze „Sexbomby odvedle“; Evy Norové z prvorepublikového „Eva tropí hlouposti“; Báry z „Divé Báry“, vdovy Kubátové z „Byl jednou jeden král“ “; Kateřiny ze „Zkrocení zlé ženy“ od Shakespeara; Scarlett O’Hara z „Jihu proti severu“; Eleonóry Aquitánské v podání další ohnivé královny Katharine Hepburnové z tříoskarového filmu „Lev v zimě“; Maddaleny Ciarrapico ze satirické komedie „Mortadela“ ztvárněné Sofií Lorenovou; Katherine Watson z „Úsměvu Mony Lisy“; Erine Broskovich z filmu stejného jména; Malířka Frida Kahlo z „Fridy“; Emmeline Punkhurstové ze „Sufražetky“, filmu vyprávějícímu skutečný příběh.

Jak se propojit s esencí Královny ohně: pozorováním plamenů rudých svící, krbu, ohniště; pobytem v poušti nebo poblíž vulkánů, ať již činných nebo vyhaslých; dynamickými dechovými cvičeními a Oshovou dynamickou meditací; orientálními, indickými, africkými a latino tanci, zejména tangem; fyzickými cvičeními zaměřenými na budování svého pevného středu, vůle a odhodlání; tzv. slovanskou hormonální jógou určenou pouze pro ženy (tajné staroslovanské cvičení Fontána mládí); obdivováním sopek naživo, přirozeně z bezpečné vzdálenosti, například „Oko Afriky“ v Mauretánii, Stromboli na Liparských ostrovech, Tausur na ostrově Tanna, Bílý ostrov u Nového Zélandu, Kilauea na Havaji apod.; zkrášlením svého okolí červenými, oranžovými a jasně žlutými barvami, květy, doplňky, nádobím; jídly připravovanými na grilu, na otevřeném ohni nebo v popelu; červenou zeleninou, ovocím, masem, vínem; dochucováním jídla a nápojů pikantním kořením, paprikou, chilli, zázvorem, skořicí, kardamomem, černým kořením, kari, ohnivou ajurvédskou směsí Trikatu; smyslnými, svůdnými, orientálními, hravými, provokujícími, vášnivými vůněmi a dřevitými parfémy, obsahujícími například pižmo, čokoládu, cedr, orchideje, růže, mošus, květ kávovníku, tropickou mučenku, květy broskve, zlatou vanilku a kamélii, například Amor Amor od Cacharel či Ange ou Demon Elixir od Givenchy; éterickými olejíčky, k nimž patří vanilka, skořice, čínská skořice kasie, hřebíček, bergamot, kardamom, hořký pomeranč, ylang-ylang, myrha, damašská růže. 

 

S ničím se nemá přehánět. Zkoušejte krůček po krůčku a se vší láskou k sobě vše, co vás může co nejvíc, avšak co nejněžněji naladit na kýžený element. Žádné nárazové, nepromyšlené, unáhlené a příliš rychlé proměny. V případě ohnivé Královny by vás kupříkladu jako jedna z technik sladění se s její živlovou energií mohlo napadnout chození po žhavém uhlí. Není však v žádném případě vhodnou technikou. Nejdřív si toho vůbec nevšimnete, naopak. V první fázi nastoupí nadšení. Později však, podle toho, v jakém živlu jste byla „usídlená“ v momentě kontaktu se žeravými uhlíky, nastanou stejně turbulentní reakce, jakou byla turbulentní předchozí akce. Pokud jste do té doby byla již ohnivou Královnou, začnete zacházet do ohnivých extrémů; pokud jste byla Královnou vzdušní, dojde k „dušení se“ horkým vzduchem a ani jiní lidé se nebudou moci ve vaší blízkosti „nadechnout“; pokud Královnou vodní, promění vás to v páru a vy se jaksi „vypaříte“ světu i sama sobě; pokud Královnou zemitou, bude z vás „spálená země“.

Práce se živlovými archetypy by se měla podobat spíš homeopatii, než zákroku jednotky rychlého nasazení.  

 

Jak se oblékat v zájmu naladění na podstatu Královny ohně:

Oblečení ohnivého ženského archetypu vyniká mezi ostatními. Nenápadnost, šedivost, mdlé barvy, neurčité tvary, uniformnost, batikové neforemné hávy, vytahaná trika a oděvy bez fantazie nepatří k archetypálnímu arzenálu ohnivé Královny. Obléká se velice sexy, svůdně, někdy až smyslně bez ohledu na věk, váhu a fyzické proporce, příležitost a místo pobytu. Nikdy však nevkusně! Sexy nevyhnutelně neznamená, že nosí pouze šaty s hlubokým výstřihem a téměř vše odhalující kraťasy. Vzpomeňte si na Sharon Stone v „Základním instinktu“, která dokázala muže poblouznit a uhranout i v roláku. „Ohnivka“ dobře ví, že odhalovat je vhodné pouze do té míry, aby zůstal prostor pro mužskou fantazii a představivost. Královnu ohně často uzříte ve výrazně červených, tělo obepínajících šatech různých délek, může však sáhnout rovněž po burgundské, sytě vínové, jasně červené, fuchsiové a korálové. Sluší jí jehličkové boty. Nemůže-li je z jakéhokoli důvodu nosit, kupříkladu zdravotního, vybere si stylové balerínky. Navečer si oblékne hedvábné koktailové šaty; na méně formální akci klidně černé kožené kalhoty anebo tmavé přiléhavé džíny s vysokým pasem - a tak či tak zůstane Ženou, typickou Femme Fatale. Vládkyně ohně se často vznáší v oblaku silného parfému, stejně výrazného, jako její šat. Typické jsou pro ni opět sexy, půvabné a odvážné vůně, třeba „Extatic“ od jisté známé značky, která je popisována jako „extatické vzplanutí zářivé harmonie“, „exploze živosti“, poskytující pocit absolutní svobody. Sedí jí účes v co nejpřirozenější barvě, tmavě hnědé, černé nebo rezavé. Málokdy ukazuje celý obličej, nechává vlasy padat do obličeje, aby působila tajemně. Rty má rudé, nikdo ji však nesmí u nanášení rtěnky vidět. Oči jsou často skryté za většími slunečními brýlemi.   

 

Přednosti Královny ohně, které můžete získat, pokud si ji vyberete za vzor: nadšení, zápal, entuziasmus, dynamika, rychlost; vnášení vášně do všech aspektů života; neúnavnost a energičnost; dravost; pevná přesvědčení; soustředěnost a přesné zaměření; tendence k zdokonalování sebe a všeho kolem sebe; vysoké nasazení a cílevědomost; pracovitost a píle; zdůrazňování principu spravedlnosti; neohrožené zastávání se práv jiných a podpora méně zdatných jedinců; vynikající komunikační dovednosti; v případě velké nouze připravenost k osobnímu odříkaní; velké nároky na vlastní i cizí výkony; neuznávání kompromisů; vynikající výsledky ve vykonávání konkrétních úkolů; schopnost vnímat a intuitivně předjímat věci, které jiní lidé necítí.

 

Judita Peschlová, www.angelcity.cz, www.juvita.cz