Slovanský horoskop pro konec starého roku a začátek nového

SLOVANSKÝ HOROSKOP NA KONEC ROKU 2017 A ZAČÁTEK ROKU 2018

Slované jsou v současnosti nejpočetnější etnickou a jazykovou skupinou Evropy. Od nejstarších dob byli rozděleni do velkého počtu kmenů. V evropském regionu se dle historiků objevují až v 6. století po Kristu.

Slovanská mytologie a předkřesťanské polyteistické náboženství patří do okruhu indo-evropských náboženství a mytologií. Na většině slovanských území byli však docela potlačeny v průběhu masivního prosazování se křesťanství, čili přibližně během 8. až 13. st. Rozdělení Slovanů do čtyř hlavních skupin na Slovany polabské, východní, západní a jižní, způsobilo určité rozdíly v panteonu slovanských božstev, v jejich jménech a kompetencích, a rovněž v různých zvycích, obřadech a rituálech. Historické prameny říkají, že každý slovanský kmen uctíval své vlastní bohy, ve všeobecnosti šlo u nich o místní božstva a různé kulty. Nicméně, stejně jako je tomu v případě různých slovanských jazyků, které jsou všechny odvozené z jediného proto-slovanského jazyka, je možné vytvořit jakýsi „proto-slovanský Olymp“. Prostřednictvím pečlivého zkoumání slovanských zvyků je pak možné rekonstruovat některé prvky naprosto originálního božského panteonu, ačkoli různí bohové slovanských kmenů mají často odlišná jména, kompetence a role. Ti, které jisté skupiny uctívají dnes, se nezřídka dost liš od těch původních, neboť byli na mnoha slovanských územích po dlouhá staletí zapomenuti stejně, jako původní tradice, kterých zlomkovité stopy jsou skryty ve změti křesťanských zvyklostí a svátků. Také z těchto důvodu se stejná božstva objevují pod různými jmény. Jejich příběhy, osudy, vztahy se též liší u různých skupin dávných i současných Slovanů. Navíc se dnes uctívají jako samostatná božstva některé aspekty původních bohyň a bohů, taktéž však původní „nižší“ bytosti, třeba víly, démoni (u Slovanů většinou nikoli negativní entity), přírodní bytosti atd.

Stejně jako u většiny starověkých národů jsou bohové slovanské mytologie blízké přírodě, což je často zřejmé z jejich jmen a významu. Dalo by se skoro říci, že slovanští bohové a legendy s nimi spojené většinou zobrazují střídání ročních období a přírodní jevy. V podstatě je to mytologie vyprávějící příběh neustálého konfliktu mezi božstvy ročních dob, který udržuje ve světě přirozenou rovnováhu.

Roční sluneční cyklus, jenž začínal u Slovanů na jaře, sestával z intervalů, které byli pod záštitou příslušných božstev, byl těmito božstvy řízen a zároveň vyjadřoval vzájemný vztah mezi přírodou a člověkem.

Pojďme se tedy podívat na slovanský horoskop platný od zimního slunovratu až do 20. ledna, resp. spíš na horoskop lidí, kteří se v tomto termínu narodili. Od konce první prosincové dekády až do slunovratu vládl slovanskému horoskopu bůh Kračun. Právě teď řídí kosmos slovanských souhvězdí odlišný od babylonského, dle kterého se řídí dnešní klasické horoskopu, slovanský bůh Perun. Po něm přebere řízení horoskopu Slovanů bůh Stribog.

Perun, dle některých verzí nejstarší syn boha Svaroga, je ve slovanském bájesloví, obdobně jako germánský Thor, řecký Zeus, římský Jupiter, bohem hromu a blesku. Starí Slované věřili, že hřmění vznikalo, když Perun vyrážel ve svém povozu na objížďku ven ze svého paláce a projížděl se slovanským nebem. Vládlo přesvědčení, že se Perun na jaře objevuje, aby přinesl úrodné deště, učinil půdu plodnou, poté odstranil mraky a zalil svět lidí slunečním světlem. Perunovou magickou zbraní byl šíp, tedy symbolicky blesk. Kromě toho, že byl bohem hromu, zastával rovněž funkci ochránce spravedlnosti, vládce světa živých, nebe i země. Často byl zobrazovaný jako orel, který z nejvyšších větví kosmického stromu bedlivě sledoval celý svět. Patřil též mezi „bojová“ božstva, proto mu některé slovanské kmeny obětovali před zahájením války jistá zvářata, rostliny a po ní válečnou kořist.

(Perunova staroslovanská runa, která podobně jako sám boh Perun chrání od negativních energií a situací ,také však od sil chaosu. V magickém smyslu představuje lidskou psychiku a zároven šamanskou iniciaci, čili přechod z jednoho světa do druhého. To byl možná jeden z důvodů, proč je doba slovanského roku na jeho konci, kdy se prochází z jednoho období do druhého, zasvěcena právě Perunovi.)  

Muži narození pod patronátem Peruna se cítí být středobodem svého soukromého vesmíru. Vědí, jak se ukázat v plné slávě. Často budí respekt a ocitají se v centru pozornosti, což je způsobeno jejich vzhledem i osobním vyzařováním. Je rád zároveň protagonistou i autorem scénářů, které se odehrávají v jeho životě. Jeho myšlení jsou rychlé a schopnost dělat blesková rozhodnutí velice vysoká. Nezřídka jej potkáte na politických a armáních postech. 

Osoby narozené v znamení Peruna jsou důsledné a vytrvalé v dosahování svých cílů. Proto mohou z nich taktéž skvělí sportovci a manažeři.

Perunské děti jsou si velice brzo vědomi svého vznešeného poslání, vědí, že musí za každých okolností bránit spravedlnosta právo, postarat se o slabé a potřebné a nesmí nikoho nechat bez své ochranného dohledu.

Zrozenci Peruna jsou velkorysí a ochotní se postarat o každého, podpořit všechny v jakékoli situaci, která to vyžaduje, všichno pochopí a odpustí.

Dovedou ocenit krásu života ve všech jeho projevech.

Mají-li potomky, jsou na ně patřičně hrdí a dokáží je vždy patřičně pochváli či ocenit jejich nejmenší úspěchy. Snaží se jim poskytnout podle možnsotí co nejpohodlnější život a umožnit jim co nejlepší životní kariéru a zdar.

Stane-li se, že lidé narození v znamení Peruna zůstanou přece jenom sami bez rodiny, nevnímají to jako příliš velký problém, jsou schopní být sami se sebou v harmonii a jsou velice soběstační.

K jejich kladným vlastnostem patří statečnost, odvaha, průbojnost, vytrvalost. Nepodaří-li se jim zrealizovat svůj potenciál, anebo se spojit se správným tivnotním partnerem, mohou být v negativním případě neotesaní, zamračení, neurvalí a - playbojové.

Tento typ slovanského horoskopu je velice všeobecný. Podrobnější se vypočítává ze solárního a lunárního aspektu a určuje, na úrovni kterého ze tří slovanských světů je ten který jedinec narodil. Což pak vede k zjištění jeho úkolů, vlastností, přepokladů a potenciálu, a také se pak z data narození zjišťuje osobní ochranný znak, tzv. obereg.

Podobnými záležitostmi se zabýváme také na kurzech výuky tajného slovanského cvičení pro ženy, neboť výpočet slovanskéoho horoskupu slouží též na určení základní osobní sestavy pro každou ženu zvlášť.

Informace tady: www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-pro-zeny-staroslovanska-sestava-mystickych-pozic/

A tady:  www.angelcity.cz/products/fontana-mladosti-staroslovanske-tajne-cvicenie-pre-zeny/

Judita Katona Peschlová

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: