Andělská čísla 21 a 22

POSELSTVÍ ANDĚLSKÝCH ČÍSEL: 21  A 22

 

Pokud se objeví číslo 21, resp. další kombinace těchto dvou čísel (třeba 21:21; 21:12; 12:21 atd.) v jakékoli formě, andělé vám sdělují, že jste ve fázi života, v níž byste se měli zabývat rovnováhou mezi ženským a mužským principem, harmonií mezi maskulinní a femininní energií. Poselstvím andělům také může u této číselné kombinace být, že buďto začíná, nebo brzy začne romantický vztah (může být také platonický), anebo ve stávajících vztazích započne jakýsi „nový začátek“.

2 a 1 společně může být rovněž andělskou výzvou, abyste vystoupli ze své zóny komfortu a kladli důraz na svou nezávislost a svobodu, přirozeně i „uvnitř“ svých vztahů; abyste přestali být závislí na svých partnerech a partnerkách a spíš je začali skutečně milovat, neboť závislost není opravdová láska. Andělé vás skrze 2 a 1 upozorňují, že i v pracovních nebo byznys vztazích máte stavit na svou větší nezávislost a samostatné jednání.

 

 

Budou-li vám andělé předesílat číslo 22 a různé další varianty jeho spojení, dávají vám tím najevo, že jsou na vaší straně; že máte jejich plnou podporu; a že máte počítat s důležitou životní lekcí související se vztahy jakéhokoli druhu. Dalším odkazem andělů pro vás u této číselné kombinace je, že se máte spojit s jinými stejně smýšlejícími lidmi a pracovat u sebe na propojení své spirituality s běžnou realitou; také na spojení svého ducha, duše, srdce a těla do synergického celku, bez toho, abyste jakoukoli svou část vynechávali nebo jí dávali menší prostor, než jiné.

Prostřednictvím dvou dvojek dostáváte od andělů vzkaz: Spojte se se svými duchovními průvodci! Váš potenciál je větší, než jste domnívali! Zasaďte semínka svých plánu a tužeb, zalévejte je svou péči a snahou; buďte v zahradě svého života starostlivým, laskavým a usilovným zahradníkem! Květy vašeho úsilí rozkvetou za pomoci vašich duchovních průvodců do takové krásy, že úplně promění v krátké době váš život a v mnohém ovlivní váš celý osud!   

Judita Katona Peschlová

www.angelcity.cz/products/bbb/

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: