BOHYNĚ NA TENTO DEN

Na dnešek padla karta čtyř sester, čtyř bohyní ročních období, není divu po včeřejším přechodu do sezony podzimu pod patronátem slovanské bohyně Oseň... Tyto čtyři sestry, dcery Velké Matky, medzi sebou nesoupeří, nebojují o nadvládu nad jednotlivými obdobími (jak se někteří lidé domnívají, jsouce ovlivněni vlastní soupeřivostí a mocichtivostí), nýbrž se již od počátku věku v harmonii a v souzení s Matkou Přírodou střídají v panování nad přírodními a přirozenými etapami, každá jinak krásná, každá přinášející jiné dary, jiná obohacení, jiná poselství, jiné úkoly a jiné poznání... Buďme takovýmito sestrami a svět bude co nevidět mnohem krásnější a plný porozumění, lásky, soucitu...

Přirození rytmus světa a Přírody má své zákonitosti, a ať bychom jakkoli chtěli, některé věci jednoduše neuspíšíme. Plyňme společně se změnami a otevřeme jim náruč stejně, jako bychom měli přijmout každou sestru, která vstupuje do našeho života a naslouchejme nejenom tomu co nám říká, nýbrž i hlasu její duše a srdce...