UNIKÁTNÍ STAROSLOVANSKÁ HORMONÁLNÍ JÓGA PRO ŽENY, 3 SVĚTY SLOVANŮ, 3 BOHYNĚ

ZRUŠENO

FONTÁNA MLÁDÍ, SLOVANSKÁ SESTAVA MYSTICKÝCH POZIC

27 HVĚZDNÝCH KLÍČŮ STAROSLOVANSKÉ TAJNÉ TRADICE A PŘÍSLUŠNÉ STAROSLOVANSKÉ BOHYNĚ  JAKO PATRONKY

Stejně, jako na dálném východě téměř nevyhnutelně narazíte na tradici jógových a jim podobných praktik, je na původních staroslovanských teritoriích se setkáte s tajnými cvičeními dávných Slovanů. Ač se při povrchním pohledu mohou zdát jednodušší a méně náročné, mají velice hluboký a mnohostranný účinek, často hlubší a účinnější, než jiné metody. U Slovanů byl pro ženy - a ženami - vyvinut osobitý systém cviků, které nejsou vhodné pro muže právě proto, že krom jiných pozitivních účinků zesilují ženské aspekty, dokonce působí na hormonální úrovni i na úrovni kladné korekce ženské DNA, uvolňují pánev, ovlivňují pozitivně ženské lůno, fungování ženských orgánů a lymfatický systém.

Slovanská „gymnastika“ pro ženy, je prastarý systém jednoduchých pohybů, které byly po celé generace předávány z matky na dceru. V současnosti se tato tradice obnovuje. Existuje několik škol slovanského ženského cvičení, jádro však zůstává stejné.

Tento praslovanský cvičební systém sestává celkem z 27 dynamických pozic, rozdělených po devíti do třech cyklů, neboť jsou mystickým způsobem přizpůsobena třem slovanským mýtickým světům zvaným Jav, Prav a Nav. Každá z pozic představuje určitý rys, ctnost nebo aspekt života a má svůj vlastní symbol, rovněž však afirmaci atd.

Pravidelné cvičení Hvězdných klíčů může ženu dosti zásadně změnit po všech stránkách, neboť má nesmírnou transformační sílu.  Zaměřuje se na typicky ženské části těla, tudíž na prsa, boky, břicho, stehna, avšak také na thymus, štítnou žlázu, lymfatické uzliny. Je vhodné též pro těhotné a menstruující ženy, jelikož zmírňuje menstruační bolesti a dokonce pomáhá u různých ženských onemocnění. Cvičení rovněž omlazuje a léčí prostřednictvím regulace ženské energie.   

Termíny tří víkendových setkání:  

*    1. - 2. 2. 2020, víkend I., svět Prav, bohyně Mokoš

*  29. 2. - 1. 3. 2020, víkend II., svět Jav, bohyně Živa 

*    4. - 5. 4. 2020, víkend III., svět Nav, bohyně Morana  

Místo konání: bude oznámeno závazně přihlášeným 

Cena: 6.600 Kč za všechny 3 víkendy (2.200 Kč za jeden víkend); při úhradě každého víkendu zvlášť jeden víkend 2.500 Kč). Přihláška je platná po úhradě zálohy ve výši 2.200 Kč, která je nevratná. V případě zrušení účasti později než 15 dní před konáním prvního víkendu je nevratná celá suma ve výši 6.600Kč, je však možné najít za sebe náhradu, případně se účastnit jiného kurzu, pokud ovšem bude vypsán.  

Lektorka: Judita Katona Peschlová, průvodkyně a lektorka ženských kruhů a mystických cest za místy spojené s Bohyněmi a Maří Magdalenou a  na jiná silová místa

Kontakt a přihlášky: judita.andele@gmail.com

Víc zde: https://www.angelcity.cz/products/fontana-mladi-pro-zeny-staroslovanska-sestava-mystickych-pozic/

 

Přihlášení na akci

Vyplňte prosím níže uvedené údaje: